Czy wiesz, czym skutkuje nieprawidłowe wprowadzenie towaru do obrotu?

Nieprawidłowe wprowadzenie towaru do obrotu

Import z Chin jest dość skomplikowanym procesem, na który składa się wiele etapów. Jednym z nich jest wprowadzenie towaru do obrotu, które ma bardzo duże znaczenie, lecz jest często kwestią zaniedbywaną przez niedoświadczonych, niedoinformowanych lub po prostu lekkomyślnych przedsiębiorców z Polski. Dzięki temu wpisowi przekonasz się, dlaczego warto dopilnować prawidłowego wprowadzenia importowanego towaru do obrotu.

Jakie dokumenty są potrzebne podczas wprowadzania towarów do obrotu?

Aby towar importowany z Chin mógł zostać wprowadzony do obrotu, musi prawidłowo przejść odprawę celną. Bezproblemowa odprawa celna nie odbędzie się, jeśli nie będziesz miał skompletowanych wymaganych dokumentów. Oto lista druków, które należy okazać podczas przeprowadzania odprawy celnej:

 • Commercial Invoice, czyli faktura handlowa, którą dostajesz od sprzedawcy lub producenta,
 • Packing List, czyli lista pakowa potwierdzająca ilość i wagę importowanych towarów,
 • list przewozowy – przy transporcie morskim: Bill of Lading lub Sea Waybill (SWB), kolejowym: CIM/SMGS, lotniczym: Air Waybill (AWB),
 • potwierdzenie zapłaty za zamówienie.

W zależności od typu towarów, jakie importujesz z Chin, mogą być wymagane dodatkowo następujące dokumenty:

 • świadectwo pochodzenia towaru od eksportera – jeśli występują ulgi celne,
 • certyfikat CE, test reports, deklaracja zgodności – jeżeli Twój towar objęty jest Dyrektywami Nowego Podejścia,
 • świadectwo CITES – gdy importujesz okazy fauny i flory,
 • certyfikat fumigacji – wystawiany przez organy sanitarne lub celne w przypadku importu takich towarów, jak np.: skóry, palety drewniane, czy ziarna,
 • wniosek o wydanie decyzji określającej wysokość akcyzy – w przypadku importu wyrobów akcyzowych, którymi są np. susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie.

Po pomyślnym przejściu odprawy celnej, otrzymasz Poświadczone Zgłoszenie Celne, czyli dokument ZC299. Na podstawie tego pisma towar zostaje dopuszczony do obrotu gospodarczego.

Jakie opłaty należy uiścić, by móc wprowadzić towar do obrotu?

Kolejnym krokiem wymaganym podczas wprowadzania towaru importowanego z Chin do obrotu jest uiszczenie opłat celnych i podatków. Sumę opłat celnych ustala się na podstawie stawki celnej i kosztu transportu oraz wartości towaru. Stawki celne są zależne od kategorii sprowadzanych towarów, które można sprawdzić w jednym z dwóch systemów taryfowych: ISZTAR, gdzie zawarte są krajowe stawki akcyzy i podatku VAT oraz TARIC – systemie zawierającym ustalenia związane z taryfami celnymi dla państw członkowskich UE.

Podatek VAT również oblicza się w oparciu o stawki, które obowiązują w Polsce dla danego typu towarów i mogą wynosić 4, 7, 8 i 23%. W większości przypadków na towary sprowadzane z Chin nałożony jest VAT w wysokości 23%. Aby obliczyć należność skarbową wystarczy dodać wartość celną (obliczone należności celne) do kosztów transportu, zarówno po UE jak i poza nią, a uzyskaną sumę pomnożyć przez wysokość VAT (np. 23%).

Choć koszty podatku i cła mogą wydawać się duże, watro pamiętać, że można odliczyć je w zeznaniu podatkowym. Cło można rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu, a po zapłaceniu podatku dokonać odliczenia VAT, pod warunkiem, że importowane towary będą wykorzystane w działalności opodatkowanej. W celu dokonania odliczenia VAT należy posiadać jeden z poniższych dokumentów:

 • SAD – jeżeli zgłoszenie celne było dokonywane w formie papierowej,
 • PZC (Poświadczone Zgłoszenie Celne) – jeżeli zgłoszenie celne było dokonywane w formie elektronicznej.

Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wprowadzaniu towaru do obrotu?

Jeśli chcesz wprowadzić do obrotu detalicznego w Polsce jakikolwiek towar, powinien on być oznaczony w języku polskim. Chodzi głównie o nazwy produktów i informacje o ich właściwościach, a także gwarancje i instrukcje obsługi. W obcym języku, w tym przypadku chińskim, mogą pozostać nazwy własne, oznaczenia pochodzenia towarów oraz znaki towarowe. Wprowadzenie do obrotu towarów niezawierających najistotniejszych dla polskiego konsumenta informacji w jego ojczystym języku jest karane grzywną w wysokości nawet 5 tys. złotych. Kontrolę nad prawidłowym oznaczeniem towarów sprawują takie instytucje, jak: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa oraz Rzecznik konsumentów.

Czym skutkuje nieprawidłowe wprowadzenie towaru do obrotu?

Prawidłowe wprowadzenie towaru do obrotu jest ściśle powiązane z wypełnieniem wszystkich obowiązków zgłoszenia celnego, czyli posiadania niezbędnych dokumentów zawierających dane poświadczające rzeczywisty stan towaru oraz uiszczenia wymaganych opłat. Łamanie przepisów prawa celnego wiąże się z popełnieniem przewinienia, które w zależności od rodzaju, dzieli się na wykroczenie skarbowe i przestępstwo skarbowe. Wykroczenie skarbowe karane jest grzywną określaną kwotowo. Przestępstwo skarbowe natomiast zagrożone jest grzywną w stawkach dziennych, gdzie minimalna stawka dzienna wynosi 93,34 zł, a maksymalna 37 333,33 zł, a także ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności.

Zobacz również:

Scroll to Top

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.