Incoterms DDP w imporcie z Chin – czy to naprawdę się opłaca?

Incoterms DDP w imporcie z Chin. Incoterms (International Commercial Terms), czyli Międzynarodowe Reguły Handlu to zbiór międzynarodowych reguł, które określają warunki sprzedaży. Jedną z nich jest DDP, która pozornie wydaje się być bardzo korzystna dla osoby importującej z Chin, gdyż określa, że sprzedawca ponosi większą odpowiedzialność za transport towaru. Doświadczeni importerzy oraz firmy pośredniczące przy imporcie z Chin wiedzą czym grozi skorzystanie z warunków DDP i odradzają ten krok nowicjuszom. Dlaczego? Tego dowiesz się z poniższego tekstu. Co ważne, chińscy sprzedawcy nie mają możliwości opłacenia cła, przez co przesyłki wysyłane na warunkach DDP często docierają do odbiorców bez dokumentów potwierdzających odprawę celną.

Czym jest Incoterms DDP?

DDP – Delivered Duty Paid (dostarczone, cło opłacone), to jedna z reguł Incoterms, która oznacza, że organizację transportu do nabywcy oraz koszty załadunku i ubezpieczenia bierze na siebie sprzedający. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie towaru podczas transportu. Po stronie nabywcy natomiast jest rozładunek towaru importowanego z Chin i ryzyko związane z uszkodzeniem towaru podczas tego rozładunku. DDP można zastosować przy każdym rodzaju transportu.

Jakie ryzyko ponosi kupujący importując towar z Chin na warunkach DDP?

Na podstawie założeń DDP, wydawać by się mogło, że kupujący ponosi mniejszą odpowiedzialność za zamówiony towar, jednak w praktyce może okazać się, że jest zupełnie inaczej. Przede wszystkim chińscy sprzedawcy nie mają możliwości opłacenia cła, przez co przesyłki wysyłane na warunkach DDP często docierają do odbiorców bez dokumentów potwierdzających odprawę celną. W związku z tym kupujący musi samodzielnie zebrać wymagane do odprawy dokumenty i zgłosić się do urzędu celnego. Co więcej, póki tego nie zrobi, nie może wprowadzić towaru do obrotu w Polsce.

Grey customs, czyli kolejna pułapka związana z DDP

Z tzw. grey customs mamy do czynienia, gdy towar zakupiony od chińskiego sprzedawcy nie znajduje się w chińskim magazynie lecz u jego pośrednika na terenie Unii Europejskiej. Oznacza to, że towar, mimo że był zakupiony w chińskim sklepie, jest nadawany z europejskiego kraju wraz z chińską fakturą i bez dokumentów potwierdzających odprawę w UE. Konsekwencją tego jest brak możliwości wprowadzenie towaru do obrotu dopóki na własny koszt nie oclimy towaru. Aby to zrobić należy dostarczyć wszystkie dokumenty do przeprowadzenia odprawy celnej oraz otrzymany towar do wybranego Urzędu Celno-Skarbowego lub agencji celnej.

Inne zagrożenia związane z DDP

Nie trudno zauważyć, że realizacja importu z Chin na warunkach Incoterms DDP jest dosyć ryzykowna. Istnieje jeszcze jedna, o wiele bardziej niebezpieczna pułapka z tym związana, a mianowicie import elektroniki od nierzetelnych i niesprawdzonych dostawców. Ryzyko z tym związane jest bardzo duże i prowadzić może do dużych strat pieniężnych, utraty reputacji, sprawy w sądzie o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu klienta, a nawet ogłoszenia upadłości firmy. Jak to możliwe? Nieuczciwy lub zwyczajnie nieostrożny dostawca może sprzedać elektronikę bez wymaganych badań i oznaczenia CE na zasadach Incoterms DDP. Eksporter zapłaci za transport i towar dotrze do Polski, jednak nie będzie poddany odprawie celnej. Jeżeli odbiorca nie ocli towaru we własnym zakresie i mimo, że nie powinien, wprowadzi go na rynek, może być pociągnięty do odpowiedzialności przez takie organy, jak:

  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
  • Polska Izba Handlu (PIH),
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Instytucje te pierwsze kroki skierują do osoby, która sprzedała towar poszkodowanemu i nałożą na niego karę za rozprowadzanie produktu, który niepoprawnie został wprowadzony do obrotu. Konieczne będzie również wycofanie produktów ze sprzedaży, odzyskanie sprzedanych dotychczas produktów, opłacenie grzywny w wysokości od 5 do 50 tys. złotych oraz przekazanie danych importera.

Importer zostanie ukarany tymi samymi sankcjami, co sprzedawca, a oprócz tego, będzie musiał uiścić odszkodowanie za spowodowane straty oraz ponieść karę za niezgłoszenie szkodliwości i ułomności danego produktu. Kara ta musi być współmierna do wagi wykroczenia oraz stanowić skuteczny środek odstraszający, zapobiegający nieprawidłowościom w zakresie stosowania oznakowania CE o czym mówią przepisy rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

Jak uchronić się przed konsekwencjami związanymi z DDP?

Najprostszą odpowiedzią na to pytanie byłoby: unikać importu z Chin na warunkach Incoterms DDP. Jednak często, poprzez naciski sprzedawcy z Chin, jest to nieuniknione. W takim przypadku należy stosować się do następujących rozwiązań:

  • importować z Chin wyłącznie zweryfikowane produkty,
  • kupować towary od zweryfikowanych producentów,
  • jeżeli towary nie posiadają wymaganych w Unii Europejskiej badań, wykonać je we własnym zakresie,
  • zlecać import z Chin firmom pośredniczącym, które mają doświadczenie, dobrze znają chiński rynek oraz mają własną bazę sprawdzonych producentów i dostawców,
  • przeprowadzać weryfikację otrzymanych wraz z towarem dokumentów.

IMCHEX jest nie tylko firmą pośredniczącą przy imporcie z Chin, która może Ci pomóc uniknąć pułapek związanych z Incoterms DDP. Jesteśmy także przedsiębiorstwem zatrudniającym prawników, którzy są w stanie zweryfikować wszelkie dokumenty, jak również sprawdzić wiarygodność chińskich sprzedawców. Dzięki naszym usługom możesz być pewien, że Twój import z Chin będzie przeprowadzony zgodnie z prawem i bez ryzyka. Szeroki zakres naszej oferty zagwarantuje Ci pomoc w każdym obszarze związanym z importem z Chin.

Zobacz również:

Scroll to Top

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.