Czym jest  kod celny – co to jest i jak go ustalić?

Czym jest  kod celny – co to jest i jak go ustalić? Każdy towar importowany i sprowadzany do Unii Europejskiej posiada indywidualny kod celny przypisany mu na potrzeby handlu zagranicznego.

Czym jest  kod celny

Kod celny, czyli Harmonized System ( HS ) to  system, który wprowadza ład w klasyfikacji wszystkich towarów i usług
w handlu międzynarodowym. Planując import z Chin warto znać kody produktów, które nas interesują, gdyż w przypadku złego zaklasyfikowania towaru zostaną naliczone błędne opłaty- najczęściej zawyżone cło i podatek, co  przy większym zamówieniu może stanowić niebagatelną kwotę. Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów, kontrolę nad nim sprawuje WCO, czyli  Światowa Organizacja Celna.

Do czego służy kod celny?

Znajomość kodu celnego sprowadzanego towaru  to podstawowa informacja dla importera, dzięki niemu może sprawdzić np. stawkę celną na dany towar lub czy na dany produkt nałożone są dodatkowe obostrzenia. Oznaczenie przesyłki kodem jest niezbędne przy kontroli celnej, a podawanie kodu na wszystkich dokumentach celnych znacznie przyspiesza  weryfikację towaru.

Obecnie ponad 98% towarów zostało sklasyfikowanych wg systemów kodów HS, dzięki czemu łatwo o prowadzenie statystyk o handlu międzynarodowym.

Profesjonalne konsultacje na temat importu z Chin 

Jak sprawdzić kod celny towaru z Chin?

Sprawdzanie kodu celnego dla towarów importowanych z Chin jest łatwe i szybkie,  najczęściej wykorzystuje się w tym celu dwa systemy – ISZTAR4 ( aktualna  wersja )dostępny w języku polskim oraz TARIC w języku angielskim. System ISZTAR udostępnia użytkownikom ( np. prywatnym importerom) wiele  niezbędnych danych z systemu TARIC ( Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich ) oraz dodatkowo  informacje krajowe – wysokość podatku VAT i akcyzy.

Oba wymienione systemy działają podobnie, poszukiwany produkt należy wpisać w wyszukiwanie tekstowe lub drzewko nomenklatury, przy znalezionym produkcie pojawia się następujące informacje:

 • kod celny
 • stawka celna
 • ewentualne obostrzenia nałożone na towar
 • akty prawne.

Ponad to Departament Ceł Ministerstwa Finansów zleca  udostępnianie  ( i stalą aktualizację ) strony, na której zamieszczony jest bardzo użyteczny kalkulator taryfowy, który  umożliwia i ułatwia obliczanie zobowiązań celnych.

Przykłady kodu celnego

Kod taryfy celnej, czyli kod celny składa się z sześciu cyfr, do każdej przypisana jest ustalona wcześniej kategoria produktów

 • dwie pierwsze cyfry oznaczają sekcję
 • dwie kolejne liczby oznaczają dział w sekcji
 • dwie ostatnie cyfry to wyszczególnione produkty z danego działu

Np. w skład sekcji XII wchodzą takie produkty jak obuwie, parasole, nakrycia głowy. Dwie pierwsze cyfry dla tej sekcji to 64. obuwie oznaczone jest 01, a ostatnie cyfry to kategoria produktu w dziale obuwie

 • 6401 92 – obuwie zakrywające kostkę, przed kolano
 • 6401 99 – pozostałe obuwie.

Kolejny przykład:

Sekcja XVI to maszyny, urządzenia oraz sprzęt elektroniczny. Cyfra dla tej sekcji to 85, 01 to silniki, a ostatnie cyfry 10 i 20  to podgrupa produktów

 • 8501 10 – silniki o mocy poniżej 37,5W
 • 8501 20 – silniki uniwersalne prądu stałego i zmiennego o mocy wyjściowej powyżej 37,5W.

Co to jest nomenklatura scalona CN?

 Nomenklatura scalona CN to dodanie do kodów HS dwóch dodatkowych cyfr, taki ośmiocyfrowy  kod  obowiązuje w Unii Europejskiej i jest pod jej kontrolą. Pierwsze sześć  cyfr kodu CN jest jednakowe z kodem HS, dodanie dwóch kolejnych cyfr daje  możliwość dalszego, bardziej szczegółowego  podziału produktów.

Kody celne HS,  CN, HTS i CCC – co to jest i czym się różnią?

Kod celny to ciąg liczb przypisany do danej kategorii towarów. W handlu międzynarodowym funkcjonuje kilka oznaczeń kodów celnych:

 • HS – Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów,  inaczej Harmonized System:  składa się z ciągu sześciu cyfr, obowiązuje w około 200 krajach, w tym w Chinach i Unii Europejskiej. Składa się z 21 sekcji oraz 99 działów, jest najszerzej stosowanym systemem klasyfikacji. Co 5 – 6 lat odbywa się aktualizacja kodów, a co roku następuje weryfikacja. Nie ma to związku ze zmianą stawek celnych, które przeprowadzane są o wiele częściej.
 • CN – Scalona Nomenklatura, obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. W UE kody HS rozszerzono o dwie kolejne cyfry
  i posługujemy się numerem ośmiocyfrowym. Warto zaznaczyć, że stawka VAT nie jest jednolita dla  wszystkich krajów Wspólnoty.
 • HTS – Zharmonizowana Taryfa Celna Stanów Zjednoczonych: klasyfikuje towary importowane do Stanów Zjednoczonych. Mieści około 17 tysięcy niekiedy dziesięciocyfrowych kodów, listę publikuje Amerykańska Komisja ds. Handlu Międzynarodowego, ale uznaje się, ze najbardziej aktualne informacje posiada amerykańska służba celna.
 • CCC – China Customs Commodity HS Code obowiązuje w Chińskiej Republice Ludowej, kody składają się nawet
  z trzynastu cyfr.

Euroazjatycka Unia Celna, w skład której wchodzą : Rosja, Kazachstan, Armenia, Kirgistan i Białoruś posługuje się Customs Union HS Codes, w tym przypadku ( podobnie jak w UE) do podstawowego kodu HS dodano dwie cyfry.

Niepoprawnie wpisany kod taryfy celnej może być źródłem kłopotów, szczególnie w przypadku pomyłki na korzyść importera, który uiści zbyt małą opłatę za czynności celno – przewozowe. Jest zobligowany do wyrównania należności wraz z odsetkami.
W przypadku nadpłaty różnica zostanie zwrócona po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Kompleksowy import z Chin

Zobacz również:

Scroll to Top

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.